Verandermanagement

Verandermanagement. Wie heeft er niet mee te maken? Het leven is één grote constante verandering. En of het nou om de leefomgeving, het weer, de seizoenen, je leeftijd, kinderen, relatie, werk of werkprocessen gaat, we zijn continu aan het veranderen en bezig met veranderen. En dan kun je het maar beter ook gelijk goed doen.

 Een aantal zaken kunnen we niet veranderen. Blijven mopperen dat het zo droog is, dat er corona is of proberen jonger te worden? Heeft allemaal geen zin. We willen de focus leggen op wat we wel kunnen veranderen. En daar de regie op pakken.

Hoe pas je goed verandermanagement toe?

“Incredible change happens in your life when you decide to take control of what you do have power over instead of craving control over what you don't"

Verandermanagement

Data en Mensen. Dat zijn de 2 pijlers onder ons denken. Data is relatief gemakkelijk, we rekenen een gemiddelde uit, een standaarddeviatie en doen een hypothese test. Excel dashboardje en klaar. Mensen daarentegen is een heel andere verhaal. We maken gebruik van een heel scala aan modellen uit de wereld van leiderschap, MBA, NLP en Spiral Dynamics. Onze eigen scholing en certificeringen, gecombineerd met jarenlange ervaring en enthousiasme voor verandermanagement, maakt dat dit onderdeel langzaam maar zeker de belangrijkste component bij onze proces verbeteringen is geworden. En als we de mensen mee hebben is het halve werk verricht. Ons enthousiasme is besmettelijk en door theorie te koppelen aan hands-on daadwerkelijke voordelen die mensen ook echt kunnen zien, voelen en aanraken worden uw mensen ook enthousiast.

Hoe krijg je ze mee?

Een van de belangrijke vragen bij Verandermanagement is "Hoe krijg je ze mee". We hebben 6 cruciale thema's gedefinieerd die we tijdens consultancy, trainingen en coaching gebruiken. Door middel van korte stukjes theorie aangevuld met filmpjes, praktijkvoorbeelden, veel oefeningen en interactie bieden we de stof op energieke en humorvolle wijze aan. Bij elke thema verwijzen we naar de relevante literatuur zodat in een later stadium verdieping gezocht kan worden. Ook tijdens consultancy in de vorm van korte snelle workshops van een uur met veel interactie en oefeningen om direct impact te maken, hebben we veel. En omdat mensen het geleerde daarna direct in de praktijk kunnen toepassen en de volgende sessie hun successen mogen delen, krijgen we een positieve spiraal van prachtige verhalen, resultaen en verbeter initiatieven.

De 6 thema's van verandermanagement

Continu verbeteren (lean) en agile trajecten in de dienstverlening kenmerken zich door het grote belang van de menskant. Het project is al voor de helft geslaagd als de mensen er zin in hebben. Tijdens de training "hoe krijg je ze mee" geven deze 6 thema's een stevige introductie om de mensen mee te krijgen.

  1. Hoe ziet je team eruit? Op basis van de inzichten uit Spiral Dynamics gaan we aan de slag met de kleur van je team. Het maakt nogal wat uit voor je agile of lean verandertraject of je met geordende (blauwe) of mensgerichte (groene) mensen te maken hebt. Het gaat niet om de kleuren maar om de juiste woorden om mensen te inspireren en om mensen mee te krijgen.
  2. Waarom? Op basis van de gouden cirkel van Sinek gaan we aan de slag met de waarom van verandering. Gezamenlijk ontdekken we de waarom, de wat en de hoe van je organisatie. Als mensen snappen en onderschrijven waarom de verandering noodzakelijk is, gaat het meekrijgen als vanzelf.
  3. Feedback. Leer om feedback te geven en feedback te ontvangen. Gebaseerd op de nieuwste Nederlandse onderzoeken. Mensen meekrijgen in verandertrajecten betekent ook omgaan met weerstand. Om ze mee te krijgen is het geven van feedback een essentieel onderdeel. En de manier waarop we feedback geven en ontvangen is hierin de cruciale stap.
  4. Leiderschap. Wat wordt er van jou verwacht en wat is gewenst (goed) leiderschap. "Gooi het roer om" van David Marquet heeft aan de basis gestaan van dit thema. Om mensen mee te krijgen en ze eigenaarschap te geven in Lean en agile verbetertrajecten is nieuw leiderschap essentieel. Samen ontdekken we wat dit betekent.
  5. Coaching. Wat is het, hoe doe je dat. Geïnspireerd door het boek van Lingsma en aangevuld met jarenlange coachervaring gaan we dieper in op de vraag "hoe coach je medewerkers". Speciaal voor teamleiders en afdelingsmanagers is er coaching tijdens en na de corona-tijd.
  6. Visual Management. Doelen stellen en doelen halen op basis van  zichtbare vooruitgang geeft veel houvast en energie bij het meekrijgen van de mensen. Willen, kunnen, mogen en moeten zijn zijn belangrijk, de vooruitgang zien is essentieel.

Wat een energie, wat een inzichten en wat een humor. Op deze wijze blijven de thema's wel heel goed hangen. Ik heb er veel aan gehad.

Deelnemer tijdens een van de workshops

Meer weten?

Een gratis kennismakingsgesprek is zo geregeld. Boek zelf in de agenda, mail of bel.