Spiral Dynamics

delen op social media

0 comments

Het drijfveren model

Mensen zijn bijzondere wezens.
Ieder mens streeft tegelijkertijd naar zekerheid (vaste baan, vaste relatie, zekerheid van een dak boven je hoofd) en naar onzekerheid (avontuur(tjes), nieuwe uitdagingen). Anders wordt het saai. En iedereen is op een bepaalde manier egoïstisch en wil belangrijk en speciaal zijn en tegelijkertijd sociaal, verbonden en liefde gevend. Heel veel (ook hele oude) methoden en denkwijzen maken gebruik van deze spanningen tussen de behoeften van mensen.

Professor Graves, een Amerikaanse psycholoog, ontdekte dat ieder mens een set onderling tegenstrijdige waarden in zich draagt en dat individuen begrijpbaar zijn vanuit de gewichten die zij aan die waarden toekennen. Ons brein stuurt ons denken, ons gedrag en onze emoties via deze waarden. Professor Graves heeft daarmee aan de basis gestaan van Spiral Dynamics en het drijfveren model. In Spiral Dynamics worden een 7-tal hoofdgroepen van waarden onderscheiden die een bepaalde kleur meekrijgen. Maar zoals gezegd, niemand heeft slechts 1 kleur ter beschikking, het gaat om de kleurschakeringen, om het kleurenpatroon.

Bij het managen van organisaties worden drijfveren steeds belangrijker. Iemand die aan een lopende band augurkenpotten dichtdraait, heeft geen marges voor eigen initiatief. Voor hem maakt het niet uit of hij geel, groen of paars gedreven is. Hij moet gewoon die potten dichtdraaien. Naarmate werk complexer en minder gestructureerd wordt, moeten we meer keuzes maken.

Mensen worden steeds slimmer en de wereld wordt steeds minder gestructureerd. Dat betekent dat de ruimte die er is om een eigen invulling aan het werk te geven toeneemt. Als in een organisatie iedereen hoogopgeleid is, zijn drijfveren belangrijker dan competenties. Het beeld van de organisatie als een machine waarbij je als manager alleen maar op de juiste knoppen hoeft te drukken om de zaak draaiende te houden, raakt steeds verder verwijderd van de werkelijkheid.

Managers zullen zich moeten verdiepen in de denkwereld van hun medewerkers Er zijn mensen die het vervelend vinden als je ze uitlegt hoe ze hun werk moeten doen. Als een leidinggevende dat wel doet, geeft dat geweldig veel negatieve energie. Het verkeerde type leiding kan rampzalige gevolgen hebben. Er is bij een grote bank onderzocht wat er gebeurt bij een verkeerde match tussen leidinggevenden en medewerkers. Dat zorgde voor een terugval in de prestaties van veertig procent. Het beeld van de organisatie als machine is gebaseerd op het idee dat je mensen moet beperken. Het drijfverenmodel gaat er vanuit dat je medewerkers probeert te begrijpen en de ruimte geeft. 

Een beetje oneerbieding zou je kunnen zeggen dat de drijfveren een soort van gebruiksaanwijzing vormen.

- gerard  versluis

Een goed team is samengesteld uit meerdere "kleuren", maar deelt wel gemeenschappelijke kenmerken. Totaal verschillende types bij elkaar zetten is niet wijs. Veelal bestaan management teams uit leden die allen heel ambitieus zijn. Dat is mooi, maar het is prettig als het ene lid die ambitie koppelt aan intellectueel vermogen, een ander aan communicatieve vaardigheden, terwijl een derde de boel vooruit kan duwen.

Managen, en zeker bij hoogopgeleide medewerkers, is iets anders dan het opleggen van jouw wereldbeeld aan de ander. Het gaat om aansluiting, om be?nvloeding in de positieve zin van het woord. Kennis en bewustzijn van de drijfveren vormt daarin de sleutel tot succes.

Samenwerken tussen medewerkers, het vormen van een hecht en effectief team, procesmatig werken waarbij de taken toebedeeld worden aan de juiste persoon, meer doen met minder geld, motivatie en zingeving, allemaal zaken die afhangen van de interactie (communicatie) tussen mensen. Het gaat daarbij om een boodschap die in vruchtbare aarde moet vallen wil zij gehoord kunnen worden. Kennis en bewustwording van de eigen waarden en die van de ander vormen de katalysator.


Leanpartners biedt een 3-tal vormen van drijfveren analyses

Individuele coaching
Leer uw eigen drijfveren en de diverse andere wereldbeelden op hoofdlijnen kennen. Korte krachtige sessie van 2 uur waarin uw profiel wordt besproken en tegen de diverse andere wereldbeelden wordt gehouden. Voorafgaand aan de sessie vindt de web-based drijfveren analyse plaats die u vanuit uw eigen luie stoel wanneer u dat wenst binnen 25 minuten kunt uitvoeren.

Teamontwikkeling
Naast de individuele profielen (zie hierboven) wordt een groepsprofiel gemaakt en besproken. Bewustwording van de kracht en valkuilen van het team, verbeterde samenwerking en respect voor elkaars wereldbeeld vormen de basis van deze 1- daagse training. Teamontwikkeling kan uitgebreid worden naar meerdere dagen met onderwerpen als gewenste verandering formuleren en richting gevenstrategie bepaling en effectiever samenwerken.

Organisatieontwikkeling
Vergelijkbaar met teamontwikkeling alleen wordt de focus meer gelegd op het bepalen en formuleren van de strategie en de kijk daarop vanuit de drijfveren analyse. Kan gemakkelijk worden gecombineerd met teamontwikkeling.

Training Spiral Dynamics?

Diepgaande kennis van het drijfveren model kan in een 3 daagse training worden verworven en bijvoorbeeld deel gaan uit maken van het management development programma. En we bieden ook een workshop van een dagdeel waarin profielen worden besproken en een teamprofiel kan worden opgesteld.

Leanpartners gelooft in een wereld waar het gaat om beter en effectiever samenwerken. Beter samenwerken met jezelf en beter samenwerken met anderen. Beter samenwerken vormt de basis voor een plezieriger leven, een succesvoller bedrijf en een betere wereld. Samen met opdrachtgevers en partners willen we daar graag ons steentje aan bijdragen.

Over de Auteur

Volg me

Ik kan je helpen met het verbeteren van processen, het integreren van Rijnlands Lean denken & doen en met Lean Leiderschap. Naast verbeterde bedrijfsvoering is bijvoorbeeld HR-analytics een mooi voorbeeld van Rijnlands Lean en meer doen met data. Wil je meer weten? Neem dan contact op via 0654664364 of gerard@leanpartners.nl

Online Koffie?

Wil je eens gratis en vrijblijvend van gedachten wisselen?


{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}