Lean Volwassenheids- Nivo

Van huis uit zijn we een offline bedrijf. We geven klassikale trainingen, verzorgen consultancy en workshops bij bedrijven en verzamelen en analyseren data. Verder ontwikkelen we dashboards, coachen leidinggevenden en houden ons met hr-analytics bezig.

De coronacrisis verandert en versnelt een aantal zaken. Alles waar we geen tijd voor maakten of geen prioriteit aan gaven, kan nu versneld wel ontwikkeld worden dan wel de juiste prioriteit krijgen. En zodoende hebben we één van onze offline tools online gemaakt. En deze staat u nu ter beschikking. Het is vergelijkbaar met een thermometer. We meten de Lean temperatuur op dit moment. 

Lean Thinking Thermometer

Lean Volwasenheidsnivo

“Het zijn alleen de meest wijzen en de allerdomsten die nooit veranderen" - Confucius

Wat doet het Lean VolwassenheidsNivo meetinstrument?

Uw medewerkers vullen een online stellingenlijst in en we krijgen een beeld van de organisatie.

Een uitgekiende en gevalideerde stellingenlijst onderzoekt op 5 thema's hoe de vlag er volgens de deelnemers aan de steekproef bijhangt. Dit geeft een mooi beginpunt en kan vervolgens gebruikt worden als praatstuk in een vervolgsessie.

  • Waar staat uw afdeling/ organisatie op dit moment op de Lean ladder
  • Welke thema gaat het beste?
  • Met welke thema kunnen we het beste starten bij het verbeteren?

Hoe werkt het ?

Met onze tool vullen uw medewerkers binnen 20 minuten een 40-tal stellingen in. Daaruit volgt een rapport over 5 thema's dat we u gratis ter beschikking stellen.
Dit rapport dient als praatstuk met uw team en geeft een duidelijke indicatie waar te starten met het verbeter proces.

Traditioneel verbeteren

 Traditioneel verbeteren begint bij de processen

Procesverbeteringen op de traditionele Lean wijze starten vaak met een bruin papier sessie en vol goede moed wordt de Current State in kaart gebracht. Uiteraard met de mensen van de werkvloer want dat hoort bij Lean. Vervolgens wordt via de Future State gekeken welke verspillingen er zijn en hoe we die kunnen elimineren om een stapje richting deze Future State te maken. Dan gaan we kijken hoe we de dagelijkse prestaties in beeld kunnen brengen en of deze wel aansluiten op de strategische doelen (cascaderen en x-matrix of Hoshin Kanri wordt dat dan genoemd). Om die doelen te bereiken is een bepaald leiderschap nodig (bijvoorbeeld diendend leiderschap of voorbeeldgedrag tonen) en daar hoort dan ook weer gewenst gedrag van de medewerkers bij. Tot slot moet dit allemaal leiden tot verbeterde processen.

In de praktijk blijkt dit vaak maar zeer ten dele te werken. Het echte doel is namelijk niet helder. Het gaat niet om een verbeterd proces. Een proces verbeteren is relatief eenvoudig. Het gaat er om dat het nu met dat verbeterde proces ook allemaal beter werkt. Dat mensen zien, voelen en weten dat het nu beter en slimmer gaat omdat zij aan de basis hebben gestaan van de verbetering. En dat ze er helemaal achter staan, gemotiveerder zijn, elkaar aanspreken als iemand zich niet aan de afspraken houdt. Kortom, er moet eigenaarschap zijn ontstaan.

Leanpartners verbeteren

Wij draaien de situatie om. Door middel van de MAP (meesterschap, autonomie, purpose) methodiek werken we vanuit de visie dat het vergroten van het eigenaarschap bij de medewerkers randvoorwaardelijk is voor het succes van het verbeteren. Uiteraard gaan ook wij aan de slag met de medewerkers en gaan we processen verbeteren. Maar wel door eerst te werken aan de mindset. Door medewerkers vanuit zingeving (purpose) en meesterschap te betrekken bij het verbeteren en hun autonomie te erkennen en herkennen. De motivatie en het werkplezier moeten niet volgen uit verbeterde processen (als dat al lukt) maar aan de basis staan van het verbeteren Gaan we processen verbeteren? Dan lukt dat alleen maar goed en duurzaam als de mensen vanuit zingeving en motivatie mee willen werken.


Eigenaarschap vergroten door de medewerkers te betrekken

Vanuit zingeving gaan medewerkers aan de slag met het verbeteren van hun eigen werk. Kunnen ze dat wel? Natuurlijk. Mensen die dagelijks met de voeten (letterlijk of figuurlijk) in de modder staan, weten echt wel hoe hun werk beter, slimmer, leuker kan zonder de doelen uit het oog te verliezen. En vervolgens hoort daar bepaald gedrag en leiderschap bij. En daar hoort weer het zichtbaar maken van de resultaten bij. En als we bepaalde resultaten willen, dan zullen we de processen aan moeten aanpassen om dit te kunnen halen en ook de ICT moet daar op aansluiten. Denk je eens in wat dit betekent. Het ICT systeem ten dienste van de motivatie en het werkplezier als een enabler van onze zingeving en motivatie. Wauw!

Stap voor stap

Als ik vanuit zingeving heb bepaald dat ik gezonder wil worden, hoort daar gedrag bij, bijvoorbeeld dat ik anders wil gaan eten en meer wil gaan sporten. Een van de doelen die ik stel is dat ik over 3 maanden 10 km wil kunnen hardlopen. Ik ga dat bijhouden in een app (besturing) en mijn dagelijkse gang van zaken (processen) daar op aanpassen. Ik begin uiteraard niet met morgen 5 km hard te lopen maar bouw het rustig op want ik begin net. Een ander iemand kan misschien wel met 5 km per dag beginnen omdat die al verder is. Maatwerk dus. Maar het begint met de mindset. Ik wil deze verbetering, ik neem de regie van mijn leven in mijn handen.

DIY of DIT?

Do it Yourself of Do it Together. Zoals gezegd, de tool is gratis en u kunt er direct mee aan de slag. Maar we kunnen het ook samen doen. We zetten samen de enquête op, bepalen welke medewerkers deelnemen, maken samen de analyse en voeren met het team het gesprek. Onze jarenlange ervaring kan het verbeteren de juiste impuls en energie geven die veel frustratie kan voorkomen. 

Meer weten?

Een gratis kennismakingsgesprek is zo geregeld. Boek zelf in de agenda, mail of bel.