HR analytics en verzuim

delen op social media

0 comments

Meer doen met data. Dat is onze missie vanuit Leanpartners. Maar dan wel mensgericht en duurzaam. Met HR-analytics bieden we handvatten voor het meetbaar maken en interpreteren van data en het op basis van de data vormgeven van het HR-beleid in een organisatie. Daarbij onderscheiden we een 3-tal niveaus waarop HR-analytics een rol kan gaan spelen: strategisch, tactisch en operationeel. Op elk niveau spelen andere thema's een rol en vervult de data gedreven aanpakeen andere functie.

Naast deze verticale indeling is er een groeimodel waarbij organisaties zich in een fase bevinden en zich kunnen gaan ontwikkelen naar volgende niveaus. De 4 volwassenheidsstadia die we onderscheiden zijn

  1. Operationele rapportage
  2. Dashboards met ken- en stuurgetallen
  3. Strategische analyses
  4. Voorspellende analyses

Door nu het organisatieniveau en het volwassenheidsstadium in 1 plaatje te pakken en daar een 0-meting op te doen op basis van onze online Scan, brengen we een organisatie in beeld.

Zodoende zien we op basis van de 0-meting snel waar een organisatie zich bevindt en welke stappen we nog moeten gaan zetten. In bovenstaand plaatje is de organisatie op tactisch niveau als bezig met dashboards en stuurgetallen terwijl de andere niveaus nog net onder niveau 1 zitten. Waar we uiteindelijk willen belanden is uiteraard afhankelijk van het ambitieniveau en het soort organisatie. 

Wat zich uitstekend leent om stappen op de HR-analytics ladder te zetten zijn processen als:

  • Performance management/ functioneringsgesprek/ beoordelen.
  • Werving & selectie/ arbeidsmarktcommunicatie/ employer branding/ onboarding.
  • Ontwikkeling/ scholing/ inzetbaarheid/ talent management.
  • Verzuim/ arbeidsomstandigheden/ gezondheidsbeleid.

Lees veder voor nog een voorbeeld en een link naar de blog hoe we met data gedreven verzuimmanagement ook uw organisatie kunnen helpen.

Verzuim

Verzuimende medewerkers kunnen een manager behoorlijke slapeloze nachten bezorgen. En terecht. Verzuim is heel erg duur en als niet de juiste dingen op het juiste moment gedaan worden, is het extra duur door de maatregelen van het UWV. Niet gewoon duur maar zelfs zo duur dat een organisatie er aan ten onder kan gaan. In onze aanpak gaan statistiek en verzuimmanagement hand in hand. Werken met de juiste significante (covariate) indicatoren is niet alleen naar het verleden kijken maar kunnen vooral ook gebruikt worden als voorspellers.

?

?
Verzuimspecialist

Leanpartners is al vele jaren gespecialiseerd in de ondersteuning bij reductie van verzuim. We bieden een aanpak waarbij een echte verzuimexpert naar de situatie kijkt (kijk bijvoorbeeld eens op het linked in profiel van Eliane), we toe werken naar de rootcauses (echte oorzaken), een combinatie van cijfers (statistische analyse op basis van six sigma) en verandermanagement gebruiken (we werken vanuit het gedragsmodel). Zodoende kunnen we in relatief korte tijd overzicht en samenhang cre?ren. Dat geeft rust, brengt het verzuim duurzaam terug en bespaart in de meeste gevallen zoveel geld dat de investering al binnen enkele maanden dubbel en dwars is terugverdiend. Omdat wij geloven in borging vanaf dag 1 worden uw eigen medewerkers direct meegenomen en opgeleid en kunnen we vanuit voordoen, samen doen, zelf doen uw medewerkers voor een bepaalde tijd ondersteunen en/of coachen totdat het als vanzelf draait. Organisaties kiezen er soms voor om ons te blijven betrekken bij de 20% ingewikkelde cases, terwijl de eigen medewerkers de 80% verzuim afhandelen die het meest voorkomen.

Neem voor meer informatie contact op met Eliane

Zie ook onze blog over verzuimcijfers

Over de Auteur

Volg me

Ik kan je helpen met het verbeteren van processen, het integreren van Rijnlands Lean denken & doen en met Lean Leiderschap. Naast verbeterde bedrijfsvoering is bijvoorbeeld HR-analytics een mooi voorbeeld van Rijnlands Lean en meer doen met data. Wil je meer weten? Neem dan contact op via 0654664364 of gerard@leanpartners.nl

Online Koffie?

Wil je eens gratis en vrijblijvend van gedachten wisselen?


{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}