leanpartners: data gedreven mensgericht verbeteren

wij helpen organisaties met het verbeteren

Auteur: Gerard Versluis

Flow, flow, flow

Twee Amerikaanse onderzoekers gingen in de jaren 80 op bezoek bij Toyota. “Hoe kan het dat die gasten onze auto industrie voorbij gestreefd zijn”, was hun vraag. Na jaren van onderzoek kwamen ze terug met de de 5 principes die we nu nog steeds gebruiken tijdens Lean verbetertrajecten (Klantwaarde, waardestroom, flow, pull en perfectie (of continu verbeteren)). In dit stukje ga ik wat dieper in op flow.

Als ik Lean zou moeten samenvatten in 3 woorden zou ik zeggen: flow, flow, flow.
Flow is te zien als de loop van een rivier die vanaf de berg naar de zee stroomt. De rivier kronkelt en komt onderweg rotsblokken en andere blokkades tegen. In de Lean wereld noemen we deze blokkades verspillingen. En verspillingen elimineren is de manier om de rivier door te laten stromen, om flow te krijgen. Ook in (administratieve) processen wil je flow. Het proces moet ongehinderd doorstromen zonder bijvoorbeeld fouten, wachttijden en/of voorraden.

Veel Lean projecten zijn doorlooptijd projecten. Als het lukt de doorlooptijd te verbeteren kan het niet anders dan dat de FTR (first time right) hoog is, er weinig wachttijd in het proces zit en er dus weinig rotsblokken in de rivier liggen. Kortom er is flow.

Maar er is ook nog een andere kant van flow. Flow in je team. Flow in hoofden van mensen. Teams met flow hebben volledige betrokkenheid, werken met energie en combineren plezier met hoge performance. Denkt u dat dat lukt als steeds de fouten van een ander hersteld moeten worden? Of als je steeds moet wachten totdat je eindelijk verder kunt.

Flow, flow, flow. Zowel in de processen als in de mensen. Een combinatie van verandermanagement en Lean management. Dat is de heilige graal bij verbeterprojecten.

triple loop learning

Lang geleden, toen ik nog jong en onbedorven was, heb ik met veel plezier NLP practioner, master en coaching opleidingen gevolgd. Een model dat me nog steeds aanspreekt is het model van Dilts en Bateson waarin zij de neurologische niveaus bespreken. Zonder heel diep op het model in te willen gaan, komt het erop neer dat als je een probleem ervaart op een bepaald niveau, je dit probleem niet op kunt lossen op datzelfde niveau. Je zult het een laag dieper moeten zoeken.

logische denkniveaus van Dilts en Bateson

Een voorbeeld. Stel ik ben bang voor honden. Als ik in het bos ga hardlopen (omgeving) en er komt een hond blaffend aanrennen, dan klim ik in een boom omdat ik die vaardigheid beheers. Ik heb dan een probleem als ik in een omgeving ga hardlopen waar geen bomen staan. Als ik ga proberen het probleem op te lossen op vaardigheidsniveau, ga ik mezelf aanleren om ook in een lantaarnpaal te kunnen klimmen. Een heel beperkte oplossing die echter wel werkt.
Met dit wat absurde voorbeeld zie je wel gelijk dat als je het een laagje dieper zoekt, dus op overtuigingenniveau, je kunt gaan werken aan de overtuiging dat alle honden valse krengen zijn die me willen gaan bijten. Deze belemmerende overtuiging zou wellicht wat bijstelling kunnen gebruiken naar bijvoorbeeld “blaffende honden bijten niet”. Vliegangst, spreekangst, klassenmanagement, teamcoaching, allemaal voorbeelden van situaties waarin mensen problemen tegen komen en proberen deze op vaardighedenniveau op te lossen. Ook in mijn periode als docent wiskunde ben ik het regelmatig tegengekomen: “ik heb een hele moeilijke klas die ik niet in de hand kan houden, ik moet gaan werken aan mijn klassenmanagement zodat ik een betere docent kan worden.” Nope, gaat niet werken.

Het model schoot me weer te binnen toen ik afgelopen week een Agile Lean Coaching traject zat voor te bereiden waar ik triple-loop learning onder de aandacht wil brengen. Bij single loop learning gaat het om het “wat”. Leerlingen in de klas doen vervelend, ik stuur ze er uit. Bij double-loop learning ga we een laagje dieper naar het “hoe”. Hoe komt het dat ik ze er uit stuur. Hoe sta ik daar tegenover. Bij triple loop gaan we nog een stap dieper en komen we bij de why (zie ook Simon Sinek). Waarom voel ik me er slecht over als ik een leerling uit de klas stuur? Welke waarden zijn hier bij betrokken?

Een ander voorbeeld: 2 teams werken niet goed samen terwijl ze wel in dezelfde waardestroom werken. We kunnen ze dan op vaardigheden niveau proberen wat te leren (de “wat” bij triple-loop learning), het is wellicht beter te kijken naar de “hoe” of misschien zelfs de “waarom”. Hoe komt het dat team A zus doet. Oftewel bij Dilts op overtuigingen of zelfs identiteitsniveau.

Werken op overtuigingen niveau is van een heel ander niveau dan nieuwe instrumenten (vaardigheden) trainen.

Profiel

   Welkom op mijn pagina.

   Gerard Versluis
   Agile, Lean, Scrum, Lean startup en
   SixSigma coach, trainer en consultant.

   Motto:
   Tulpen verwelken, schepen vergaan.
   Dus zit niet te zeuren en doe er wat aan.


Als trainer heb ik geleerd dat een leuke training veel meer oplevert dan een droge, grondige training. Moeilijke onderwerpen luchtig brengen, interactie en praktijkvoorbeelden, soms met een korreltje zout, maken de opnamecapaciteit groter. Verhalen vertellen met enthousiasme, humor en energie. Dat is waar veel deelnemers op aanslaan en waar ik zelf ook veel plezier aan beleef. Ik heb ontdekt dat ik in mijn natuurlijke habitat ben als trainer. Mensen aan het denken zetten zodat de creatieve processen in hun hoofd aan het werk gaan is een van de belangrijkste doelen in mijn agile, lean, sixsigma, lean startup en scrum trainingen.

Sommige mensen weten al op hun 10e jaar dat ze software engineer, verpleegkundige of brandweerman willen worden. Vaak worden dit de echte specialisten. Aan de andere kant van het spectrum bevindt zich de zgn. business waar de managers, verkopers en hrm mensen zich bevinden. In mijn tijd als ict consultant heb ik geleerd dat ik het beste tot mijn recht kom in een rol daar tussenin. Als informatiemanager vertaal ik wensen van de business in ict taal en andersom. Als Lean Six Sigma Black Belt zet ik klantwensen om in verbeteringen op de werkvloer. Ik kom het best tot mijn recht tussen het primaire proces en het management. Voordoen, samen doen en zelf doen is daarbij gebleken als beste te werken.

Als wiskundedocent heb ik veel geleerd op het gebied van klassenmanagement. Er bleken leerlingen te zijn die wiskunde moeilijk en niet leuk vinden (nou ja). Door interactieve lesvormen, praktische voorbeelden, enthousiaste uitleg en werken aan de mindset (van fixed naar growth mindset) is heel veel te bereiken. Voor mij is dit een waardevolle aanvulling op mijn praktijk als trainer in het bedrijfsleven. Bijvoorbeeld het statistiek gedeelte van SixSigma heb ik aangepast en aangevuld met leuke en begrijpelijke oefeningen zodat mensen met minder affiniteit het toch prima kunnen volgen, het in de praktijk kunnen toepassen en hun examen kunnen halen.

Als interimmanager heb ik geleerd dat gras niet harder groeit door er aan te trekken. Door een goede balans te vinden tussen grip en begrip en vanuit verbinding samen te werken, ontstaat de juiste energie. Ik start geen training of project meer zonder eerst de “why” duidelijk te hebben.

Als divisie directeur van een ICT softwarehuis (43FTE onderdeel van 300FTE) heb ik geleerd dat medewerkerstevredenheid mijn belangrijkste bijdrage is. De medewerkers zorgen dan voor de klanttevredenheid. De drang om zelf klanten tevreden te stemmen moet onderdrukt worden. Vanuit Spiral Dynamics en NLP heb ik veel geleerd over de processen in hoofden van mensen.

Van Anthony Robbins heb ik de MAP steeds helder voor ogen. Veel mensen (en in ieder geval ook ik) streven naar Mastery (goed worden in iets), Autonomy (het op jouw manier mogen doen) en Purpose (zingeving, er toe doen). Tevreden medewerkers vormen tevreden teams en pas dan kan er Continu Verbeteren plaatsvinden of serieus gescrumd worden.